Tạo tài khoản
Bạn phải điền thông tin vào tất cả các trường được đánh dấu (*).
Lưu ý: Hệ thống quản lý đề tài đã đổi sang địa chỉ mới là: https://e-services.nafosted.gov.vn, Anh chị tạo tài khoản mới xin truy cập vào link trên.
Họ và tên:
  (*)
Địa chỉ email:
  (*)
Nhập lại địa chỉ email:
  (*)
(!) Địa chỉ email này sẽ được dùng làm tên truy nhập tài khoản trên hệ thống OMS của NAFOSTED.
Bạn không nên điền email chung của một tổ chức, email mà bạn không thường xuyên sử dụng.
Mật khẩu:
  (*) (Tối thiểu 6 ký tự)
Nhập lại mật khẩu:
  (*) (Tối thiểu 6 ký tự)
Chuỗi an ninh:
 
Nhập vào chuỗi an ninh:
  (*) (Nhập vào chuỗi an ninh ở trên)


Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếng việt - English Copyright (c) 2008 - 2024 NAFOSTED