Hệ thống OMS dành cho KHTN & KT
Nếu bạn chưa có tài khoản tại hệ thống OMS của NAFOSTED, bạn cần đăng ký mở một tài khoản mới để có thể truy nhập và sử dụng các chức năng của hệ thống.
Các bước đăng ký mở một tài khoản NAFOSTED:
  1. Nhấn chuột vào Đăng ký mở tài khoản.
  2. Điền các thông tin vào form vừa mở ra, sau đó nhấn chuột vào "Đăng ký".
  3. Nếu các thông tin bạn cung cấp là hợp lệ, một email sẽ được gửi cho bạn vào địa chỉ bạn đăng ký.
  4. Hãy kích hoạt tài khoản bạn vừa đăng ký thông qua đường link trong email nói trên.
  5. Sau khi tài khoản của bạn được kích hoạt thành công, bạn có thể truy nhập vào hệ thống của chúng tôi với Địa chỉ email và Password vừa đăng ký
Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký mở một tài khoản, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại nafosted@most.gov.vn để được hỗ trợ.
Ngôn ngữ:
Địa chỉ email:
Password:


Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếng việt - English Copyright (c) 2008 - 2024 NAFOSTED